Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 04 2018

4584 2eb2 390
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viapaulinac26 paulinac26
5471 2013 390
Reposted fromdivi divi viapaulinac26 paulinac26
...potwory się nie rodzą, potwory ktoś stwarza.
— C.J. Roberts: "Zapach ciemności"
Reposted frompensieve pensieve viakarna karna
4277 907e 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viaflesz flesz
7175 42b2 390
  Wszystko wydaję się bardzo proste, dopóki nie zaczynasz się nad tym zastanawiać.
— Audrey Niffenegger - Zaklęci w czasie
Reposted fromIriss Iriss viapaulinac26 paulinac26
8841 2961 390
Reposted fromoll oll viapaulinac26 paulinac26
Wiesz, kiedy coś trzeba zmienić ze swoim życiem?
Gdy nie masz takiego miejsca, gdzie jesteś w stanie się uspokoić. Wyciszyć myśli.
Kiedy wszędzie czujesz na sobie bezlitosny oddech stresu.
— Moje nocne przemyślenia
Reposted fromEtnigos Etnigos viapaulinac26 paulinac26

October 23 2017

2318 d565 390
Reposted fromdivi divi viaczarnylistopad czarnylistopad
  • person: "you're obsessed with your mental illness"
  • me: i know right? its like it impacts every part of my life.
  • person: "it's all in your head"
  • me: i know right? it's almost like it's a MENTAL illness.
  • person: "why do you let it affect you and stop you from being able to do things?"
  • me: i know right? it's almost like it's an ACTUAL ILLNESS
Reposted fromiblameyou iblameyou viaczarnylistopad czarnylistopad
Wybór należy do Ciebie. Tak jak jego konsekwencje.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom viaiga-xvl iga-xvl

October 10 2017

3272 6765 390
M.Halber "najgorszy człowiek na świecie"
1593 0621 390
nie ma nadziei.
Motywuj mnie, wspieraj mnie albo spierdalaj mi z drogi.
4181 2ead 390
Reposted fromdesinteressement desinteressement
Jesteś odpowiedzialny za to, co spieprzyłeś
— Kaja Kowalewska / Przeróbka

September 09 2017

4089 7091 390
Reposted from0 0 viapraesens praesens
4172 4641 390
Reposted fromnyaako nyaako viadontaskmewhy dontaskmewhy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl