Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 09 2017

4089 7091 390
Reposted from0 0 viapraesens praesens
4172 4641 390
Reposted fromnyaako nyaako viadontaskmewhy dontaskmewhy
Spokój wewnętrzny. To dla mnie jedyne kryterium. Jeżeli zdarzy mi się osiągnąć przy kimś spokój wewnętrzny, to wówczas z tym kimś zostaję. Dopóty, dopóki ten spokój nie zniknie.
— Borszewicz, Mroki
Reposted fromwyliczanka wyliczanka viaain ain

September 08 2017

BOJĘ SIĘ, ŻE WSZYSTKIM WYJDZIE ŻYCIE, A MI NIE
2297 42e5 390
Reposted fromdailylife dailylife viapaulinac26 paulinac26
8398 59f7 390
M. Halber
Uśmiech jest takim uroczym kłamstwem. 
Reposted fromlandofmagic landofmagic viapaulinac26 paulinac26
Musisz zrozumieć, którym końcem igły chcesz być. Tym przywiązanym do nici czy tym, który przebija tkaninę.
— Sue Monk Kidd
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapaulinac26 paulinac26
Kiedyś nie byłam taka nerwowa, jak teraz. Mam to w środku. Coś się we mnie bez przerwy trzęsie.
— Tomek Tryzna ''Panna Nikt''
Jestem kimś, kto umiera w środku, ale mimo to nadal ma trochę nadziei na coś niemożliwego.
— Nick Miller
Reposted fromweightless weightless viapaulinac26 paulinac26
przeraża mnie ten cały zmarnowany przeze mnie czas
Reposted fromcreure creure viapaulinac26 paulinac26
Rozmowy, podczas których obie strony się boją, nie udają się nigdy.
— J. Żulczyk "Ślepnąc od świateł"
Reposted fromhiena hiena viapaulinac26 paulinac26
4130 8010 390
Reposted fromohhh ohhh viaczoo czoo
4319 b622 390
Reposted fromnyaako nyaako viasmutnazupa smutnazupa
4336 22f5 390
Reposted fromnyaako nyaako viasmutnazupa smutnazupa
Brak mi głębokiego wewnętrznego przekonania, że istnieje w życiu coś, do czego zostałem stworzony.
— Podróżniczka D.Gabaldon
Reposted fromM-M M-M viaiga-xvl iga-xvl
Czy was też tak strasznie wkurzają optymiści?
Chodzi taki dookoła ciebie i ciągle się uśmiecha,
a ty masz ochotę go udusić.
— Katarzyna Berenika Miszczuk – Wilczyca
Reposted fromnyaako nyaako viaviajero viajero
Życie niepostrzeżenie przecieka przez palce...
— Katarzyna Berenika Miszczuk – Wilczyca
Reposted fromnyaako nyaako viaviajero viajero
taka właśnie jestem. to mój jedyny, ułomny mechanizm obronny - zobojętnienie. drętwieję i nie dopuszczam do siebie nikogo. czekam w napięciu jak ranione zwierzę, które bardzo się boi, wiedząc jednocześnie, że samo nie przetrwa kolejnej nocy.
http://fb.com/prosteformyliryczne
Reposted frompierdolony pierdolony viapaulinac26 paulinac26
Albo walczysz o swoje, albo patrzysz jak przestaje być Twoje.
Reposted fromxalchemic xalchemic viapaulinac26 paulinac26
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl