Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2018

3312 13f2 390
Reposted fromyikes yikes viainsanedreamer insanedreamer
Najlepszym uczuciem na tej planecie jest czuć spokój duszy. Żadnego stresu, strachu, nieustannego rozmyślania - po prostu spokój.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakarna karna
Sponsored post

September 18 2018

8065 db80 390
Reposted fromadzix69 adzix69 viachloestephenson chloestephenson
Płakaliśmy. Płakaliśmy wszyscy; miałem wtedy dwadzieścia lat i płakałem także, choć nie za dobrze wiedziałem dlaczego. 
Bo dziś wiem już, że często najbardziej kochamy tych ludzi, te sprawy i te rzeczy, od których bieg życia każe nam odchodzić - nieraz na zawsze. 
— Marek Hłasko; Robotnicy
3150 4baa 390
Reposted fromobliviate obliviate viakarna karna
Nie módlcie się o łatwe życie.
Módlcie się, żebyście byli silniejszymi ludźmi.
— John F. Kennedy
4703 fd6c 390
Reposted frommonique92 monique92 viamefir mefir
5968 2588 390

April 04 2018

4584 2eb2 390
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viapaulinac26 paulinac26
5471 2013 390
Reposted fromdivi divi viapaulinac26 paulinac26
...potwory się nie rodzą, potwory ktoś stwarza.
— C.J. Roberts: "Zapach ciemności"
Reposted frompensieve pensieve viakarna karna
4277 907e 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viaflesz flesz
7175 42b2 390
  Wszystko wydaję się bardzo proste, dopóki nie zaczynasz się nad tym zastanawiać.
— Audrey Niffenegger - Zaklęci w czasie
Reposted fromIriss Iriss viapaulinac26 paulinac26
8841 2961 390
Reposted fromoll oll viapaulinac26 paulinac26
Wiesz, kiedy coś trzeba zmienić ze swoim życiem?
Gdy nie masz takiego miejsca, gdzie jesteś w stanie się uspokoić. Wyciszyć myśli.
Kiedy wszędzie czujesz na sobie bezlitosny oddech stresu.
— Moje nocne przemyślenia
Reposted fromEtnigos Etnigos viapaulinac26 paulinac26

October 23 2017

2318 d565 390
Reposted fromdivi divi viaczarnylistopad czarnylistopad
  • person: "you're obsessed with your mental illness"
  • me: i know right? its like it impacts every part of my life.
  • person: "it's all in your head"
  • me: i know right? it's almost like it's a MENTAL illness.
  • person: "why do you let it affect you and stop you from being able to do things?"
  • me: i know right? it's almost like it's an ACTUAL ILLNESS
Reposted fromiblameyou iblameyou viaczarnylistopad czarnylistopad
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...